Lexikón účtovných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov Vám poskytne ucelený a mnohostranný pohľad na účtovníctvo a dane každej firmy.

Získate prehľadne a vyčerpávajúco spracované účtovné súvzťažnosti ku všetkým účtom rámcovej účtovej osnovy, pravidelnú aktualizáciu informácií o legislatívnych zmenách spracovaných odborníkmi, ktoré majú vplyv na oblasť účtovníctva a daní.

Najširšie spracovaná publikácia na Slovenskom trhu s prehľadnou orientáciou Vás upozorní na daňové nástrahy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri účtovaní nákladov a výnosov.

Účtovné súvzťažnosti sú určené pre účtovníkov, hlavných účtovníkov a ekonómov, ktorí chcú viesť účtovníctvo správne, zrozumiteľne a prehľadne.

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

  • Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave PÚ
  • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
  • Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2021
  • Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ
  • Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka