Sme účtovno-poradenskou spoločnosťou, ktorá vedie jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personálnu agendu pre fyzické a právnické osoby. 

Základným cieľom našej spoločnosti je vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrétnosti. Vyskúšajte výhody externe vedeného účtovníctva. Ak nám odovzdáte svoju agendu, môžete sa sústrediť už len na svoje podnikanie.

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom účtovnej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

Výhody, ktoré oceníte:

» úspora mzdových nákladov
» vyššia kvalitatívna úroveň účtovníctva
» úspora za účtovný software
» úspora za školenia a odbornú literatúru
» nezabudnete zaplatiť žiadne dane

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

  • Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave PÚ
  • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
  • Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2021
  • Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ
  • Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka