Mzdy

Mzdové účtovníctvo
zahŕňa tieto činnosti:
 • registrácia zamestnávateľa
 • prihlášky, odhlášky zamestnancov do poisťovní
 • vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie interných mzdových predpisov
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov na základe dochádzky
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • príprava prevodných príkazov
 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • vedenie evidencie sociálneho fondu
 • spracovanie štatistických výkazov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad

Personalistika
zahŕňa tieto činnosti:
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely

 

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

 • Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave PÚ
 • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
 • Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2021
 • Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ
 • Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka