Účtovné a daňové poradenstvo

  • poskytujeme poradenstvo pri zakladaní, zmene a zrušení obchodných spoločností.
  • pri vypracovaní podnikateľského zámeru a žiadosti o úver
  • pri príprave finančného plánu
  • pri tvorbe firemnej stratégie
  • v oblasti účtovníctva atď.
 

 

 

Novinky

Z portálu Finančnej správy SR:

  • Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave PÚ
  • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
  • Informácia k oznamovacej povinnosti fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2021
  • Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ
  • Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

 

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka